Hisorien bag Sortebakkehallernes

 
 
 
 

Billederne herover er fra 1978 og er venligst udlånt af Søren Christensen, Nørager.

Der var stiftende generalforsamling den 26-04-1977 på Sortebakkeskolen.

På Nørager IFs bestyrelsesmøde den 02-08-1976 fremkom tanken igen om at få bygget en hal ved Sortebakkeskolen, fordi Haverslev Hallen var meget hårdt belagt. 

Det resulterede i et møde den 11-08-1976 med Nørager IF, Nørager Borger og Håndværkerforening samt Svømmehalsudvalget. 

Man vedtog på mødet, at man ville fremskaffe et skitseprojekt og orientere evt. interesserede foreninger. Disse foreninger blev indkaldt til møde torsdag den 9 september. 

På mødet, var Grynderup KFUM, Rørbæk IF, Nørager IF, Nørager Borger og Håndværkerforening samt Stenild Gymnastik Forening var repræsenteret, hvor man så tegninger og enedes om at nedsætte et haludvalg, bestående af 11 medlemmer til at arbejde videre med sagen.

De 11 medlemmer var Villy Jensen, Kristian Jensen, Niels Ove Mikkelsen, Herluf Bjørn, Viggo Dam, Egon Nielsen, Frode Knudsen, Hans Jørgen Borregård, Thorkild Simonsen, Svend Åge Jensen og Jacob Hauer. 

Allerede den 25-08-1976 var der afsendt brev til Kommunalbestyrelsen for at gøre dem bekendt med planerne, og for hurtigt at få en samtale med Kulturudvalget. Mødet med Kulturudvalget fandt sted den 06-10-1976, hvor udvalget fik en positiv modtagelse, men Svømmehalsudvalget planer måtte indgå i overvejelserne. 

 

 

På svømmehallens repræsentantskabs møde den 28-11-1976, hvor Thorkild Simonsen og Frode Knudsen redegjorde for haludvalgets planer, blev man enige med Svømmehalsudvalget om at sende Kulturudvalget en fælles skrivelse med forslag om at samordne projekterne og evt. opføre de to haller samtidig. 

De to udvalg blev indkaldt til møde med Kulturudvalget den 05-01-1977. Projekterne blev her drøftet med Kulturudvalget og borgmesteren. Kulturudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen, at der ved budgetlægningen for 1978 skulle tages højde for opførelsen af en idrætshal ved Sortebakkeskolen. Denne indstilling vedtog Kommunalbestyelsen på sit møde den 22-02-1977. Haludvalget afholdt herefter 2 møder for at forberede den stiftende generalforsamling idet man udarbejdede vedtægtesforslag og gemmenarbejdede skitseforslag. 

Medlemmerne af den første bestyrelse blev Formand Frode Knudsen, Jacob Hauer, Villy Jensen, Viggo Dam, Tage Bakmand, Åse Andersen og Thorkild Simonsen. Byggeudvalget bestod af Evald Jensen, Egon Nielsen, Frits Bro Jensen og Svend Åge Jensen. Økonomiudvalget bestod af Hans Jørgen Borregård, Jørgen Nielsen, Aksel Kristiansen og Evald Mejlstrup Sortebakkehallen bliver taget i brug ved en indvielse den 15-10-1978